"Zich voorbereiden op het sterven, en hierdoor beter leven"

Vier avondonderrichten over de voorbereiding van de boeddhist op de dood

"Zich voorbereiden op het sterven en hierdoor beter leven", Tibetaans Instituut, Schoten, Boeddhisme

In de westerse samenleving wordt de dood door degenen die achter blijven vaak gezien als een mislukking.

Alle levende wezens, menselijk of niet, zijn vergankelijk en alles, absoluut alles, verandert voortdurend, inclusief geluk en lijden. We hebben een hardnekkige neiging om te recreëren en te geloven dat dingen onveranderlijk zijn en wanneer we vergankelijkheid ervaren in het lijden van het verlies van een geliefde, of wat dan ook, ervaren we pijn, ongemak en wanhoop.

Iedereen ziet de waarde van zijn bestaan. Hoewel een boeddhist gelooft in toekomstige bestaansvormen, zal hij zijn huidige leven als kostbaar goed willen behouden. Gedreven naar reflectie over vergankelijkheid, zich bewust van het tijdelijke karakter van elk wezen en alles, zich bewust van het einde van het bestaan, zal hij ernaar streven er betekenis aan te geven.

De essentiële ideeën van het boeddhisme, zoals de vergankelijkheid van wezens en dingen, wedergeboorte, leegte, tussenliggende perioden van leven en hiernamaals (bardo's), meditatie, zijn allemaal actieve wegen van reflectie en oefening die we in ons dagelijks leven kunnen aannemen. 

Boeddhistische overwegingen over dood en transmigratie hebben de kracht om ons vreedzaam naar de drempel en voorbij de dood te leiden. Deze reflectie maakt het mogelijk om het einde van het bestaan te zien als een fase, een nieuw begin en niet als een einde of een vernietiging.

De vier avondonderrichten :

Donderdag 17/02 : De dood en zijn proces

Donderdag 24/03 : Beheersing van de geest

Donderdag 28/04 : Na de dood en voor de wedergeboorte

Donderdag 09/06 : Reflectie- en meditatieoefeningen als voorbereiding op de dood